Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 2 w Pruszkowie informuje o zmianie dziennej stawki żywieniowej z 11 zł na 12 zł od dnia 1 września 2023r.