Kilka słów o nas

Żłobek Miejski nr 2 w Pruszkowie jest placówką utworzoną i utrzymywaną przez miasto Pruszków, bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawuje Prezydent Miasta Pruszkowa.

Praca w naszym żłobku ukierunkowana jest na bezpieczeństwo i dobro dziecka. Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki, oraz atmosferę do zaspokojenia najważniejszych potrzeb psychofizycznych dziecka. Z uwagi na to, w żłobku zatrudnione są wykwalifikowane i troskliwe opiekunki, sprawujące codzienną opiekę nad dziećmi. Każde dziecko jest inne, wyjątkowe w swoim zachowaniu, ale każde czerpie radość z poznawania świata, poprzez zabawę, a my jesteśmy po to, aby mu tych doznań dostarczać. Dążymy do tego, aby nasz żłobek był wyposażony i zaaranżowany z myślą o dzieciach tak, aby zapewnić im radość ze spędzania u nas czasu. Nasz personel posiada specjalistyczną wiedzą na temat pielęgnacji, opieki, zabawy i wychowania małych dzieci. Wszyscy dbamy o przyjazną atmosferę, zwracając uwagę na to, aby dzieci w ciągu dnia doświadczały wielu wyjątkowych przeżyć, które stymulują ich rozwój. Wykonujemy pracę sumiennie i uczciwie przestrzegając prawa i procedur. Nad codzienną opieką zdrowotną, higieniczną, żywieniową czuwa pielęgniarka i intendentka. Nadzorują sposób podawania i przyrządzania posiłków, dbając również o diety dzieci. Każda grupa w naszym żłobku dysponuje przestronną salą zabaw, sypialnią, oraz jadalnią. Sale zabaw są kolorowe, wyposażone w gry edukacyjne, oraz zabawki, które zostały dobrane w taki sposób, aby sprzyjały rozwojowi intelektualnemu, poznawczemu i emocjonalnemu dzieci. Na terenie Żłobka znajduje się duży plac zabaw, który umożliwia przeprowadzanie zabaw z dziećmi na świeżym powietrzu. Na ogrodzonym placu zabaw znajdują się piaskownica i zabawki terenowe.

Dyrektor i Personel Żłobka