STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 2 W PRUSZKOWIE

OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI I PRZESTRZEGANIU ZASAD ZAWARTYCH W STANDARDACH OCHRONY MAŁOLETNICH W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 2 W PRUSZKOWIE