Plan dnia

7:00 – 8:00 Przyjmowanie dzieci do Żłobka. Czas na swobodną zabawę dzieci, indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunkami.

8:00 – 8:10 Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczno-pielęgnacyjne.

8:10 – 8:30 Śniadanie.

8:30 – 8:50 Czynności higieniczne i pielęgnacyjne po śniadaniu, zabawy ćwiczące samoobsługę.

8:50 – 9:30 Zabawy edukacyjno-rozwojowe, kształcące naturalne i indywidualne talenty dzieci. Wspólne czytanie, zajęcia ruchowe, zajęcia rytmiczne. Realizacja planu pracy żłobka.

9:30 – 10:00 Drugie śniadanie.

10:15 – 11:15 Pobyt na świeżym powietrzu ( w razie niepogody w sali), gry i zabawy organizowane przez opiekunki.

11:15 – 11:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i pielęgnacyjne.

11:30 – 12:00 Obiad.

12:15 – 14:00 Czas na sen lub leżakowanie (odpoczynek dzieci).

14:00 – 14:15 Ubieranie dzieci, przygotowanie do podwieczorku.

14:15 – 14:30 Podwieczorek.

15:00 – 17:00 Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Uprzejmie prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci do Żłobka.