Opieka medyczna

Nad realizacją opieki zdrowotnej w naszym żłobku czuwa pielęgniarka, która prowadzi stałą obserwację dzieci, poprzez codzienną obecność wśród nich, oraz analizę postępu w rozwoju psychofizycznym poszczególnych dzieci. Pielęgniarka dąży do stworzenia rodzinnej, życzliwej i przyjaznej atmosfery. Pielęgniarka w żłobku jest odpowiedzialna za stan higieniczny, żywienie, pielęgnację dziecka oraz edukacje zdrowotną (kształtowanie nawyków higienicznych, pielęgnację wrażliwej skóry małego dziecka).

Pielęgniarka nadzoruje stan higieniczny pomieszczeń żłobka, przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w pomieszczeniach żłobka, oraz profilaktyki zakażeń wewnątrzzakładowych.

Prowadzi nadzór nad żywieniem dzieci oraz pracą kuchni bierze udział w układaniu jadłospisu (zwraca baczną uwagę na prawidłowe i zróżnicowane żywienie szczególnie niemowląt i dzieci przebywających na dietach eliminacyjnych). Pielęgniarka dba o estetykę podawania posiłków, czuwa nad prawidłowym sposobem karmienia dzieci.

Ważną rolą pielęgniarki jest również edukacja zdrowotna personelu i rodziców, promowanie zdrowia wśród dzieci, udzielanie porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych a także szkolenia wewnątrzzakładowe personelu.